TUYỂN CÔNG NHÂN MAY

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và Nghiệp vụ mở xưởng may đã đi vào hoạt động sản xuất. Đến nay xưởng may Nhà trường đã sản xuất ra nhiều lô quần áo. Tuy nhiên nhân lực của xưởng còn thiếu. Chính vì vậy mà lãnh đạo Nhà trường cùng xưởng đã thiết lập kế hoạch tuyển thêm lao động đủ mục tiêu và yêu cầu của xưởng.
THÔNG BÁO 
TUYỂN CÔNG NHÂN MAY