16:34 EDT Thứ ba, 02/06/2020

Trang chủ » Đào tạo » Huấn luyện ATLĐ, VSLĐ

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG

Chủ nhật - 27/09/2015 21:14
QUI ĐỊNH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO THÔNG TƯ 27/2013/BLĐTBXH

 
NHÓM ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG THỜI GIAN LẦN 1 THỜI GIAN LẦN 2,..
NHÓM 1
- Giấy chứng nhận
-  Thời hạn : 2 năm
Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này) bao gồm:
   a) Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
   b) Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;
   c) Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
 
Nhóm 1 được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:
   a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
   b) Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;
   c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.
 
16h
(2 ngày)
8h
NHÓM 2
- Chứng chỉ
- Thời hạn: 5 năm
   a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;
   b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 
Nhóm 2 được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:
   a) Kiến thức chung như nhóm 1;
   b) Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;
   c) Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.
 
48h 24h
NHÓM 3
- Chứng chỉ
- Thời hạn: 5 năm
Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư này (phụ lục I).
Nhóm 3 được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:
   a) Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
   b) Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
   c) Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
   d) Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
đ) Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.
 
30h 15h
NHÓM 4
- Ghi sổ theo dõi
- Định kỳ 1 năm/lần
Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)
Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:
   a) Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);
   b) Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 
16h
(2 ngày)
8h

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Đăng nhập thành viên

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT

LIÊN KẾT

Bộ GDĐT
Vinaconex
Bộ Xây dựng