09:57 +07 Thứ ba, 01/12/2020

Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng ban » Phòng Tài chính - Kế toán

CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG:

Chức năng chính của phòng là: quản lý tài sản cố định, tài sản lưu động, vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp lệ khác của nhà trường.

NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:

Nhiệm vụ chính của phòng gồm: - Xây dựng kế hoạch thu, chi. - Thực hiện kế hoạch thu, chi. - Kiểm tra việc chi tiêu.

 

Đăng nhập thành viên

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT

LIÊN KẾT

Bộ GDĐT
Vinaconex
Bộ Xây dựng