18:55 +07 Thứ năm, 09/07/2020

Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Đoàn thể » Công đoàn

CÔNG ĐOÀN

Thứ năm - 01/10/2015 09:34
CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ NGHIỆP VỤ.
 
1./ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG
 
1.1 Chức năng của tổ chức Công đoàn là người đại diện hợp pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên và người lao động.
1.2 Tổ chức công đoàn có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:
          1.2.1  Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng , chính sách, pháp luật và nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Giáo dục và nâng cao cho công đoàn viên và người lao động trình độ và giác ngộ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ.
          1.2.2 Kiểm tra , giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, đảm bảo việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên công đoàn và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũngvà các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm , chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiéu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao độngvà thực hiện các quyền của công đoàn.
          1.2.3 Phối hợp với người đứng đầu nhà trường tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ viên chức của đơn vị, cử Đại diện tham gia các Hội đồng xét và giải quyết các  quyền lợi của công đoàn viên và người lao động. Hướng dẫn , giúp đỡ người lao động thực hiện giao kết các hợp đồng lao động. Cùng với người đứng đầu nhà trường cải thiện điều kiện làm việc , chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên và người lao động. Tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện.
          1.2.4 Tổ chức vận động công đoàn viên và người lao động trong nhà trường thi đua yêu nước thực hiện các nghĩa vụ của cán bộ viên chức, người lao động tham gia quản lý nhà trường, cải tiến lề lối làm việcvà thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc được giao.
          1.2.5. Phát triển và quản lý đoàn viên công đoàn theo quy định của điều lệ công đoàn Việt Nam, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia công tác xây dựng Đảng
 
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG
2.1 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN.
 Tại Đại hội Công đoàn trường khoá XVI nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã bầu ra ban chấp hành công đoàn gồm 03 đồng chí.
          2.1.1. Đ/c: Đoàn Văn Cao                     - Chủ tịch (Phụ trách chung)
          2.1.2. Đ/c: Đinh Thị Thu                        - Uỷ viên Ban chấp hành (Phụ trách về tài chính Công đoàn và Nữ công)
          2.1.3. Đ/c: Nguyễn Văn Quyền             - Uỷ viên Ban chấp hành (Phụ trách về văn hoá thể thao và một số lĩnh vực khác có liên quan)
2.2 TỔ CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN.
2.2.1    Tổ công đoàn khối phòng (Do đ/c Đăng Thị Thu Hà làm tổ trưởng)
- Phòng Tổ chức hành chính
- Phòng Đào tạo
- Phòng Tài chính kế toán
2.2.2   Tổ công đoàn khối khoa và Trung tâm (Do đ/c  Trịnh Xuân Đảng làm tổ trưởng)
- Khoa kỹ thuật Cơ sở.
- Khoa Kỹ thuật Xây dựng.
- Khoa Kỹ thuật Cơ điện.
- Trung tâm ứng dụng công nghệ mới và LĐSX.
 
3. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BCH CÔNG ĐOÀN.
3.1  Dưới sư lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng ( Trực tiếp là Cấp uỷ chi bộ nhà trường) .
3.2  Ban chấp hành công đoàn phải do Đại hội công đoàn giữa hai nhiệm kỳ bầu ra (trường hợp đặc biệt bổ xung uỷ viên BCH  thiếu do khách quan phải được ít nhất 2/3 số công đoàn viên đồng ý sau khi bỏ phiếu kín)
3.3  Công đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên. Nghị quyết công đoàn sau khi được đa số thống qua phải được thực hiện nghiêm chỉnh.
3.4  Cá nhân chịu trách nhiệm được phân công trước Ban chấp hành công đoàn.
3.5  Làm việc theo kế hoạch đã được BCH công đoàn thông qua.
3.6 Làm việc nhiệt huyết vì lợi ích của công đoàn viên và người lao động.
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Đăng nhập thành viên

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT

LIÊN KẾT

Bộ GDĐT
Vinaconex
Bộ Xây dựng